Kooperatif Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu çerçevesinde özel hukuk kişisi olarak faaliyet gösteren kooperatifler; taşımacılık, üretici birliği, tüketim birliği ve OSB yahut KSS bölgesinin işletilmesi amacı ile kurulan işletme kooperatifleri; konut/işyeri yapı kooperatifleri olarak sıralanabilir.

Anılan kooperatiflere bağlı oldukları mevzuatlar ile ilgili hukuki yardım ile birlikte İcra Hukuku,Sözleşmeler Hukuku, Tazminat ve İdare Hukuku gibi alanlarda hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.