Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırma, devletin veya bir kamu kuruluşunun özel mülkiyete konu bir taşınmazı alarak kamu yararına kullanmasını mümkün kılan yasal bir yoldur. Türkiye’de taşınmazlar çoğunlukla karayolları, demiryolları, havaalanları veya diğer altyapı projeleri inşa etmek için kamulaştırılmaktadır.

Ünsalan Hukuk Bürosu olarak özelleştirme, kamu hizmetleri, imtiyaz ve lisanslama, çevre ve şehircilik, kamu malları hukuki rejimi konularında hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, belediye kararlarına, kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması, yorumlanması ve denetlenmesi ile kamu ihalelerine katılım konuları olmak üzere devlet veya idari kurumların işlemlerinin iptali, idari cezaların ve idarenin sebebiyet verdiği zararlar nedeniyle elde edilen hak taleplerine ilişkin olarak özel hukuk gerçek ve tüzel kişilerinin devletle ilişki içinde olduğu her konuda müvekkillerine hukuki hizmet vermekteyiz.