İcra İflas Hukuku

Hukuk dalları arasında yer alan İcra ve İflas hukuku işleyişi belirli yollar doğrultusunda yapılmaktadır. Öncelikle borçlu sayılan kimsenin ödeme yapılabilmesi adına bir süre tanınmaktadır. Yer alan bu süre çerçevesinde hala tahsilat işlemi gerçekleşmediği takdirde hukuki süreç başlar.
Borç tahsili ile ilgili çeşitli yöntemler yer almaktadır. Borçlu olan kimseler hakkında öncelikle mal tahsilinin yapılıp yapılmayacağı, borcun nasıl ödeneceği ya da haczedilen mal miktarlarının nasıl paraya çevrileceği detaylı bir şekilde belirlenmektedir. Ardından takip belgesi ile borçlu olan kimseye son bir süre tanınmaktadır.
Ulaştırılan belgeden sonra hala bir ödeme işlemi gerçekleşmediyse hukuki süreç başlatılır. Haciz işlemleri gereği borcun miktarız kadar tahsil yapılmaktadır. ilerleyen bu süreçte dava seyrini birçok etken de değiştirebilmektedir. Borçlu kimsenin durumu ya da mal varlığı hakkında dosya içerisinde yer alan bilgiler sonuç hızını etkiler.
Bunların yanı sıra daha detaylı ve donanımlı bilgi için İcra ve İflas alanında mesleğini icra eden avukatlara danışabilmeniz mümkündür. İşleyecek süreç hakkında detaylı bir bilgi aktarımı sağlamanın yanı sıra süreç boyunca sizlere en doğru yolları da göstermektedir.

İcra ve İflas Hukuku Alanında Verdiğimiz Hizmetler

 • Ekonomik durumu bozulmuş olan gerçek ve tüzel kişilerin mali durumlarının eski hâline getirilmesi için konkordato ilân edilmesi,
 • İcra ve iflas hukukundan kaynaklı bağımsız davaların takip edilmesi ve sonuçlandırma aşaması,
 • Alacaklı ve borçlu arasında anlaşma zemini oluşturulmasında hukuki destek verilerek çözüme kavuşturulması,
 • İflas davası süreci ve sürecin tamamlanmasına kadar geçen süre içerisinde tüm hukuksal alanların korunması,
 • Çek ve senedi dayalı olan alacakların tahsil edilmesi için gerekli cira takiplerinin yapılması,
 • Kredi ve leasing sözleşmelerinden doğacak olan anlaşmazlıkların ve alacaklarının tahsili için icra takibinin başlatılması,
 • Borçlu tarafından yapılan haksız itirazların iptali için itirazın iptali ile ilgili davanın açılması ve dava süreci boyunca takip edilmesi,
 • Borçlu aleyhine yapılacak olan iflas takibi ve buna bağlı olarak iflas davasının açılması takibinin yapılması,
 • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsil edilmesi için gerekli icra takibinin yapılması,
 • Müvekkilin en az hasarla kurtulması konusunda gerekli analiz çalışmasının yapılması,
 • İflasın kapanmasına kadar geçen süre içerisindeki tüm işlemlerin yasal takibinin sağlanması